Todos os proxectos

A influencia de la fenomenoloxía na teoría literaria hispánica

Comezo | Fin:

Financia: Xunta de Galicia

Código do proxecto: XUGA20403A93

Investigadora responsable: Dario Villanueva Prieto

Proxecto da USC Proxecto pechado