Todos os proxectos

Intermedialidade, adaptación e transmedialidade no cómic, no videoxogo e nos novos medios

Comezo | Fin:

Financia: Plan Nacional de I+D

Código do proxecto: FFI2014-55958-C2-2-P

Investigadora responsable: Antonio J. Gil

Proxecto da USC Proxecto pechado