Todos os proxectos

A literatura electrónica en España. Inventario e estudo

Comezo | Fin:

Financia: Xunta de Galicia, Consellería de Economía e Industria

Código do proxecto: INCITE09-204-039-PR

Investigadora responsable: Anxo Abuín González

Proxecto da USC Proxecto pechado