Todos os proxectos

Unha análise da obra narrativa de Rosalía de Castro: fundamentos teóricos e metodolóxicos”

Comezo | Fin:

Financia: Consellería de Economía e Industria da Xunta de Galicia

Código do proxecto: 10PXIB204239PR

Investigadora responsable: María do Cebreiro Rábade Villar

Proxecto da USC Proxecto pechado

Compoñentes do equipo investigador: María do Cebreiro Rábade Villar, Fernando Cabo Aseguinolaza, Mirta Suquet Martínez, Kirsty Hooper (University of Liverpool), Helena Miguélez-Carballeira (Bangor University), Manus O Duibhir, María López Sández (Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades), Margarita García Candeira, Dolores Vilavedra.