Todos os proxectos

poesiagalega.org. Constitución e xestión dun repositorio dixital da poesía galega (séculos XIX-XXI) no campo cultural

Comezo | Fin:

Financia: Xunta de Galicia. Programa Sectorial de Investigación Aplicada PEME I+D e I+D Suma. Sector Tecnoloxía de Sociedade e Cultura (SEC)

Código do proxecto: 09SEC022204PR

Investigadora responsable: Arturo Casas Vales

Proxecto da USC Proxecto pechado