David

Ferrón Lea, David

Mediadaptación. A adaptación posliteraria na actualidade (dirs.: Paulo Gatica/Anxo Abuín)

davidferronlea07@gmail.com