Arturo

Casas Vales, Arturo

Profesor Titular de Universidade

arturo.casas@usc.es

Profesor titular de Teoría da literatura (1998) acreditado como catedrático desde 2013. Coordinei o programa de doutoramento TLLC entre 1999 e 2004. Son membro do Instituto de Literatura Comparada Margarida Losa da Universidade do Porto e fun profesor visitante na Université de Bourgogne, City University of New York e Universidad Nacional Mar del Plata, así como docente en actividades de posgrao ou doutoramento nas Universidades do Minho, Barcelona, Zúrich e Verona. Até o momento levo dirixidas oito teses de doutoramento, todas avaliadas coa máxima cualificación. 

Unha parte da miña investigación está dedicada ao pensamento estético, teatral e literario de Rafael Dieste e á súa produción en relación cos núcleos de acción cultural y política nos que participou durante a ditadura de Primo de Rivera e a República. Estudei así mesmo as condicións do exilio desde unha perspectiva próxima á socioloxía dos intelectuais. Un sector amplo das miñas publicacións ten que ver coa teoría do poema e a crítica de poesía, sobre todo a galega e a española contemporáneas. Con particular delimitación á poesía crítica e á súa inscrición na esfera pública, dirixín varios proxectos de investigación financiados por organismos estatais. As bases de datos www.poesiagalega.org e www.bd-poespublic.org son resultado dese labor. 

Teño traballado asemade no ensaio como modalidade discursiva, tanto desde un punto de vista teórico como analítico. Tamén nas relacións entre literatura e outras artes, en particular fotografía e pintura. Outra área na que publiquei con asiduidade é a da teoría da historia literaria e os rumbos e alternativas da historia literaria comparada. En breve aparecerá unha compilación coas miñas achegas nese campo, publicada pola Universitat de Barcelona. Igualmente, traballo nun volume que recollerá os meus estudos sobre surrealismo.

Dirixín durante os primeiros anos da súa traxectoria (2011-2015) o Centro de Investigación de Procesos e Prácticas Culturais Emerxentes da USC e participei en equipos de tradución de poesía desde distintas linguas a galego e español.  

 

Curriculum

Publicacións