María do Cebreiro

Rábade Villar, María do Cebreiro

Profesora Contratada Doutora, acreditada a Profesora Titular de Universidade

m.rabade@usc.es

María do Cebreiro Rábade Villar é membro do Grupo de Referencia Competitiva GI-1371 (Teoría da literatura e Literatura Comparada) da Universidade de Santiago de Compostela. As liñas fundamentais da súa traxectoria investigadora son os estudos de espacialidade literaria, a historia comparada das literaturas peninsulares, a narrativa do século XIX e a análise teórica dos afectos. A súa monografía científica sobre as antoloxías de poesía no espazo peninsular, derivada da súa tese, pola que obtivo o Premio Extraordinario de Doutoramento, e distinguida co Premio de Investigación Filológica Dámaso Alonso (2004), foi obxecto de diversas recensións, citas e mencións en medios académicos como The Year's Work in Modern Language Studies 67, 2005 (Maney Publishing for the Modern Humanities Research Association). Unha bolsa de postdoutoramento Fulbright/MEC (2005/2006), cursada no Centro de Estudos Comparatistas da Universidade de Lisboa, permitiulle expandir o coñecemento sobre a espacialidade literaria e ampliar ao ámbito portugués as súas hipóteses sobre as antoloxías como axentes de canonización. O seu traballo científico no CEC permitiulle iniciar unha liña de investigación sobre as relacións interliterarias en España e Portugal, á que lle daría continuidade en actividades formativas de nivel superior coma o curso de doutoramento impartido no programa Hispanic and Luso Brazilian Literatures na City University of New York sobre a función das antoloxías na consolidación de campos literarios emerxentes. Entre outras estancias en centros nacionais e estranxeiros, dedicou dous de duración media-longa a desenvolver técnicas de análise no ámbito da teoría e da historia das emocións. A primeira delas tivo lugar no Historisches Seminär da Zürich Universität (2008/2009), cunha axuda de mobilidade “José Castillejo” do Ministerio de Ciencia e Innovación, e a segunda no Centro de Letras Hispanoamericanas da Universidad Nacional de Mar del Plata (2009/2010), preparatoria dun proxecto de investigación sobre a obra narrativa de Rosalía de Castro do que exercería como investigadora responsable (2010/2012). Entre os principais logros ligados a este proxecto figuran a edición científica Canon y subversión. A obra narrativa de Rosalía de Castro, en coedición con Helena González (que recibiu, entre outras recensións, unha na revista Iberoamericana XV/59, 2015) ou a edición dixital do epistolario da autora no portal do Consello da Cultura Galega, en virtude dun convenio co Centre Dona i Literatura da Universitat de Barcelona.

Curriculum

Publicacións