Alba

Rozas Arceo, Alba

Bolseira Predoutoral Ministerio

alba.rozas@usc.es

Alba Rozas Arceo, licenciada en Filoloxía Galega e Filoloxía Hispánica pola Universidade de Santiago de Compostela. Doutoranda en Estudos da Literatura e a Cultura na área de Teoría da Literatura e Literatura Comparada e bolseira predoutoral do proxecto «A proxección do lugar: Compostela no seu imaginario xeoliterario. Sistemas de Información Xeográfica e Humanidades Espaciais» da Universidade de Santiago de Compostela, no marco do que leva a cabo a tese Fragmentos de Apocalipsis. A proxección cartográfica de Santiago de Compostela a partir do imaxinario xeoliterario. Membro dos proxectos de investigación «Informes de Literatura e Investigación en Literatura Infantil e Xuvenil» do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades e da Rede temática de investigación «Las literaturas Infantiles y Juveniles en el Marco Ibérico e Iberoamericano (LIJMI)». 

Curriculum

Publicacións