Belén

Tortosa Pujante, Belén

Contratada predoutoral

belen.tortosa@usc.es

Contratada FPU pola Universidade de Santiago de Compostela. Licenciada en Filoloxía Hispánica en 2013 (Universidade de Murcia), Máster Erasmus Mundus Crossways in Cultural Narratives (Università degli Studi dei Bergamo, Universidade de Santiago de Compostela e University of Guelph) en 2015. Realizou estudos de dramaturxia e dirección escénica na Escola Superior de Arte Dramática de Murcia (Teatro de Creación) e na Scuola Cònica dirixida por Claudia Castellucci (Socìetas Raffaello Sanzio). Actualmente está a escribir a súa tese doutoral sobre as relacións entre *teatralidad e performatividad na escena contemporánea. A súa actividade investigadora céntrase nos estudos performativos e teatrais e, así mesmo, no ámbito da pedagoxía teatral. Neste sentido, imparte diferentes talleres e seminarios orientados aos procesos de creación escénica na aula de Teatro da Universidade de Santiago de Compostela.

Curriculum