Todos as publicacións

(Meta)narrativas hispánicas

Gil González, Antonio J.; Kunz, Marco; Álvarez, Marta (eds.) (2012)

Berlín: LIT-Verlag , 360 páxinas

Forma de citación:

Gil González, Antonio J.; Kunz, Marco; Álvarez, Marta (eds.). Metanarrativas hispánicas. Berlín: LIT-Verlag, 2012. 360 p.

Máis publicacións de: