Todos as publicacións

«“Cartografías de la sociedad red”»

Digital Humanities Quarterly 12-1

Paulo Antonio Gatica Cote (2018)

Ano: 2018

Subliñas de investigación: A34. Socioloxía da literatura e da cultura; B33. Cultura de masas e globalización; C11. Cibercultura e ciberliteratura: fundamentación teórica e aplicacións ;

Forma de citación:

Paulo Antonio Gatica Cote. “Cartografías de la sociedad red”. Digital Humanities Quarterly 12-1 (2018).

Máis publicacións de: