Todos as publicacións

«Diálogos metaficcionales e intermediales II. Entre Agustín Fernández Mallo y Enrique Vila-Matas»

Gil González, Antonio J. (2013)

Studia Romanica Posnaniensia, XL.2 : 39-49.

Ano: 2013

Subliñas de investigación: C14. Multimedia e transmedialidade;

Bibliografía:

Studia Romanica Posnaniensia, XL.2 

Forma de citación:

Gil González, Antonio J. «Diálogos metaficcionales e intermediales II. Entre Agustín Fernández Mallo y Enrique Vila-Matas». Studia Romanica Posnaniensia, XL.2. 2013. 39-49.

Máis publicacións de: