Todos as publicacións

«En Compostela, con Paco Camarasa e Miguelanxo Prado»

Gil González, Antonio J. - Asensi, Xaime (2006)

Gil González, Antonio J. - Tarrío Varela, Anxo (coords.). Olladas do cómic ibérico

Subliñas de investigación: C23. Literatura e imaxe: artes plásticas, fotografía, banda deseñada;

Bibliografía:

Monográfico del Boletín Galego de Literatura, 35

Forma de citación:

Gil González, Antonio J. - Asensi, Xaime. «En Compostela, con Paco Camarasa e Miguelanxo Prado». En Gil González, Antonio J. - Tarrío Varela, Anxo (coords.). Olladas do cómic ibérico. Monográfico del Boletín Galego de Literatura, 35, 2006. 227-247. 

Máis publicacións de: