Todos as publicacións

Espacios transliterarios: hibridez, digitalidad, migración

Justo Barreira, Susana; Pereira Domínguez, Laura (eds.) (2016)

Santiago de Compostela: Servizo de Publicacións da USC

Subliñas de investigación: C14. Multimedia e transmedialidade; C11. Cibercultura e ciberliteratura: fundamentación teórica e aplicacións ; B32. Migracións e exilios;

Forma de citación:

Justo Barreira, Susana; Pereira Domínguez, Laura (eds.). Espacios transliterarios: hibridez, digitalidad, migración. Santiago de Compostela: Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela, 2016 [En prensa]. 

Máis publicacións de: