Todos as publicacións

«Fair nudity: unexpected erotic effects in the late Middle Ages»

Pereira Domínguez, Laura (2016)

Ano: 2016

20th Biennial Congress of the New Chaucer Society, 10-15 de xullo de 2016, Londres (Reino Unido). 

Forma de citación:

Pereira Domínguez, Laura. «Fair nudity: unexpected erotic effects in the late Middle Ages». 20th Biennial Congress of the New Chaucer Society, 10-15 de xullo de 2016, Londres (Reino Unido).

Máis publicacións de: