Todos as publicacións

«Introducción. Los espacios transmodernos en la literatura»

Pereira Domínguez, Laura (2016)

Justo Barreira, Susana e Pereira Domínguez, Laura (eds.). Espacios transliterarios: hibridez, digitalidad, migración

Santiago de Compostela: Servizo de Publicacións e Intercambio Científico da USC.

Subliñas de investigación: C14. Multimedia e transmedialidade; C11. Cibercultura e ciberliteratura: fundamentación teórica e aplicacións ; B32. Migracións e exilios;

Forma de citación:

Pereira Domínguez, Laura. «Introducción. Los espacios transmodernos en la literatura». En Justo Barreira, Susana e Pereira Domínguez, Laura (eds.). Espacios transliterarios: hibridez, digitalidad, migración. Santiago de Compostela: Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela, 2016 [En prensa]. 

Máis publicacións de: