Todos as publicacións

«La paradoja de la comunicación global: el caso de la literatura "hipster"»

Pereira Domínguez, Laura

Subliñas de investigación: B33. Cultura de masas e globalización;

II Congreso da ASETEL, 28-30 de xaneiro de 2015, Madrid (España). 

Forma de citación:

Pereira Domínguez, Laura. «La paradoja de la comunicación global: el caso de la literatura hipster». II Congreso de la ASETEL, 28-30 de xaneiro de 2015, Madrid (España). 

Máis publicacións de: