Todos as publicacións

«“Lo que nos legó @J_J_Arreola: panorama comparativo a salto de click de la tuiteratura mexicana”»

Paulo Antonio Gatica Cote (2018)

Iram Isaí Evangelista y Roberto Ransom (eds.). Ensayar al Confabulador: acercamientos a la obra de Juan José Arreola

Ciudad de México: Ficticia-Secretaría del Estado de Chihuahua.

Subliñas de investigación: C11. Cibercultura e ciberliteratura: fundamentación teórica e aplicacións ; A13. Análise, crítica e interpretación literaria; A14. Narrativa e narratoloxía;

Forma de citación:

Paulo Antonio Gatica Cote. “Lo que nos legó @J_J_Arreola: panorama comparativo a salto de click de la tuiteratura mexicana”. En Iram Isaí Evangelista y Roberto Ransom (eds.), Ensayar al Confabulador: acercamientos a la obra de Juan José Arreola. Ciudad de México: Ficticia-Secretaría del Estado de Chihuahua, 2018, 199-232.

Máis publicacións de: