Todos as publicacións

Mundos en tránsito: novas miradas sobre o fenómeno cultural migrante

Justo Barreira, Susana; Pereira Domínguez, Laura; Paz López, Lorena (eds.) (2016)

Santiago de Compostela: Servizo de Publicacións da USC

Subliñas de investigación: B32. Migracións e exilios;

Forma de citación:

Justo Barreira, Susana; Pereira Domínguez, Laura; Paz López, Lorena (eds.). Mundos en tránsito: novas miradas sobre o fenómeno cultural migrante. Santiago de Compostela: Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela, 2016 [en prensa]. 

Máis publicacións de: