Todos as publicacións

Procesos da historiografía literaria galega. Para un debate crítico

(2021)

Venecia: Edizioni Ca' Foscari, Biblioteca di Rassegna Iberistica 23

ISBN: 978-88-6969-530-8

Url: https://edizionicafoscari.unive.it/it/edizioni/libri/978-88-6969-531-5/

Arquivo

Este libro analiza con sentido crítico os procesos de institucionalización da historia da literatura galega e sinala a necesidade de activar unha innovación metodolóxica da disciplina, eficaz en termos heurísticos, orgánicos e discursivos. Defende asemade que a actualización debe prestar atención a debates teóricos de fondo, non exclusivos de coordenadas culturais específicas. Entre eses debates poden destacarse a colaboración entre historia e socioloxía, a comprensión dos feitos literarios como feitos históricos, o reexame do nexo entre historia literaria e nación, os usos públicos da historia literaria e a exploración de alternativas promotoras dunha historiografía menos autocompracente e previsíbel.

Forma de citación:

Procesos da historiografía literaria galega. Para un debate crítico, Venecia, Edizioni Ca' Foscari, Biblioteca di Rassegna Iberistica 23, 2021. 370 p. ISBN 978-88-6969-531-5 (libro impreso). ISBN 978-88-6969-530-8 (libro electrónico).