Todos as publicacións

«Silencio administrativo: Memorias de un censor descolocado. Ante la narrativa de Gonzalo Torrente Ballester»

Gil González, Antonio J. (2009)

VV.AA.. Théories et pratiques de la censure

Tours: Presses Universitaires François Rabelais.

Forma de citación:

Gil González, Antonio J. «Silencio administrativo: Memorias de un censor descolocado. Ante la narrativa de Gonzalo Torrente Ballester». En VV.AA. Théories et pratiques de la censure. Tours: Presses Universitaires François Rabelais, 2009. 315-325. 

Máis publicacións de: