Todos os proxectos

Estéticas da obsolescencia: elementos para a análise das relacións entre literatura e novos medios

Comezo | Fin:

Financia: MCIN/AEI/10.13039/501100011033 e a Unión Europea NextGenerationEU/PRTR

Código do proxecto: IJC2020-044411-I

Investigadora responsable: Paulo Gatica Cote

Proxecto da USC Proxecto aberto