Todos os proxectos

Europa, en comparación: Unión Europea, identidade e a idea de literatura europea

Comezo | Fin:

Financia: Ministerio de Ciencia e Innovación

Código do proxecto: FFI2010-16165

Investigadora responsable: César P. Domínguez Prieto

Proxecto da USC Proxecto pechado