Todos os proxectos

Performa. O teatro fóra do teatro. Performatividades contemporáneas na era dixital

Comezo | Fin:

Financia: Ministerio de Economía e Competitividade

Código do proxecto: FFI2015-63746-P

Investigadora responsable: Anxo Abuín

Proxecto da USC Proxecto aberto

Performa é un grupo de investigación do Departamento de Teoría da Literatura e Literatura Comparada de la USC (Universidade de Santiago de Compostela), a Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) e a Université Toulouse Jean Jaurès. O Proxecto de Investigación PERFORMA. O teatro fóra do teatro. Performatividades contemporáneas na era dixital (FFI2015-63746-P) (2016-2019) foi financiado cunha axuda do Ministerio de Economía e Competitividade e cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) correspondiente ao marco financeiro plurianual 2014-2020.