Kenya P.

Pineda Hernández, Kenya P.

Adaptacións de textos literarios ao cómic dende unha perspectiva intermedial comparada en Galicia dir.: Antonio Gil González/Veljka Ruzicka Kenfel)

kenyapinedah@gmail.com