Todos as publicacións

«Posibilidades del text-mining en los estudios medievales hispánicos»

Pereira Domínguez, Laura (2016)

Ano: 2016

Coloquio da AHLM: Literatura medieval (hispánica): novos enfoques metodolóxicos e críticos. 27-30 de setembro de 2016, Catania (Italia). 

Forma de citación:

Pereira Domínguez, Laura. «Posibilidades del text-mining en los estudios medievales hispánicos». Coloquio de la AHLM: Literatura medieval (hispánica): nuevos enfoques metodológicos y críticos. 27-30 de setembro de 2016, Catania (Italia). 

Máis publicacións de: