Laura María

Camino Plaza, Laura María

Investigadora en Formación e Perfeccionamento

laura.camino@usc.es

Laura Camino traballa como investigadora predoutoral nunha tese que versa, en liñas xerais, sobre a influencia do ovidianismo na chamada Escola do Loira (Francia, ss. XI-XII). A súa investigación afonda sobre todo nas configuracións que do amor se poden rastrexar na poesía clásica de Ovidio e na dos poetas do medioevo, especialmente naquela dirixida a mulleres. Por iso son especialmente interesantes no seu traballo os estudos de xénero, a teoría das emocións e os estudos culturais. Nos últimos tempos tamén se interesa polas humanidades dixitais, especialmente na estilometría en tanto que ferramenta coa que poder solventar certos problemas de autoría dubidosa que o seu corpus presenta.  

Como investigadora participou en diferentes eventos científicos nacionais e internacionais. Dentro dos cursos de formación realizados ata o momento destacan a VI Summer School do Institute for World Literature, da Harvard University, e o curso Análise de Textos e Estilometría con R da UNED.

Como docente impartiu aulas nas interactivas das materias Conceptos Fundamentais de Teoría e Crítica Literaria, Análise Cultural e Teoría e Crítica Literarias. Realizou diversos cursos dentro do Programa de Formación e Innovación Docente da USC (PFID) e é membro do GID-76 Grupo de Innovación Docente en Análise Crítica da Literatura e da Cultura (Grupo Norte) da USC. 

Outras informacións de interese

  • Bolseira FPU do Ministerio 
Curriculum