Todos as publicacións

A imaxe pictórica e fotográfica da lectura e escritura femininas no contexto artístico galego. Algunha pincelada e algún flash significativo

Ángeles Rodríguez Fontela (2016)

Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega

Url: http://www.culturagalega.org/album/docs/CCG_ig_album_Angeles_Rodriguez_Fontenla.pdf

Arquivo

Forma de citación:

“A imaxe pictórica e fotográfica da lectura e escritura femininas no contexto artístico galego. Algunha pincelada e algún flash significativo”, Santiago de Compostela: Consello da Cultura galega. Feb.2016.