Todos os proxectos

Bases metodológicas para una Historia comparada de las literaturas en la Península Ibérica

Comezo | Fin:

Financia: Ministerio de Educación e Ciencia; Fondos FEDER da Unión Europea; Xunta de Galicia

Código do proxecto: BFF-2001-3812 | PGIDIT02PXIC20401PN

Investigadora responsable: Fernando Cabo Aseguinolaza

Proxecto da USC Proxecto pechado

Compoñentes do equipo investigador: Ángel Abuín González, Silvia Alonso Pérez, Fernando Cabo Aseguinolaza, Arturo Casas Vales, Iris Cochón Otero, César P. Domínguez Prieto, Miguel Gallego Roca, Antonio J. Gil González, Santiago Gutiérrez García, Ángeles Huerta González, Jon Kortazar Uriarte, María do Cebreiro Rábade Villar, Ángeles Rodríguez Fontela, Norma Rodríguez González, Iria Sobrino Freire, Anxo Tarrío Varela, Mª. Teresa Vilariño Picos, Darío Villanueva Prieto (até un total de 23 investigadores).